ระบบตรวจสอบยอดค้างชำระประจำเดือน

UDTSCC Monthly Pay Self-Service System.
<<<สถานะอัพเดทข้อมูล>>>
อัพเดทลูกจ้าง-ขรก.และบำนาญเขต 1 ตรวจสอบยอดเดือนปัจจุบันได้แล้ว
อัพเดทลูกจ้าง-ขรก.และบำนาญเขต 2 ตรวจสอบยอดเดือนปัจจุบันได้แล้ว
อัพเดทลูกจ้าง-ขรก.และบำนาญเขต 3 ตรวจสอบยอดเดือนปัจจุบันได้แล้ว
อัพเดทลูกจ้าง-ขรก.และบำนาญเขต 4 ตรวจสอบยอดเดือนปัจจุบันได้แล้ว
อัพเดทลูกจ้าง-ขรก.และบำนาญเขต สพม.20 ตรวจสอบยอดเดือนปัจจุบันได้แล้ว
โปรดอ่าน ข้อชี้แจงก่อนใช้งาน
1.ระบบช่วยตรวจสอบยอดค้างชำระรายเดือน กรณีสมาชิกเงินเดือนไม่พอหัก ระบบจะทำการแจ้งยอดที่ต้องชำระเพิ่มพร้อมช่องทางการชำระ
2.สามารถตรวจสอบได้เฉพาะสมาชิกที่สังกัดสพป.อด.1-4 และ สพม.20 เท่านั้นสมาชิกที่สังกัดหน่วยเบิกจ่ายเองตรวจสอบได้กับฝ่ายการเงินหน่วยของสมาชิกด้วยตนเอง
3.สามารถตรวจสอบได้หลังวันที่ 20 ของทุกเดือน
Copyright © สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จำกัด