สอ.ครูพิษณุโลก มาศึกษาดูงาน

            เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 สหกรณ์ของเราได้รับเกียรติจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร จำกัด เข้ามาศึกษาดูงานสหกรณ์ของเราครับ ทั้งในเรื่องการบริหารระบบต่างๆ ในสหกรณ์ของเราครับ

 

Write comment (0 Comments)

สหกรณ์เข้าร่วมงานที่สหกรณ์จังหวัด


          ผู้จัดการประดิษฐ์  พลหงษ์ และคณะ ได้รับเกียรติเป็นตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จำกัด เข้าร่วมงาน "ร่วมใจ  คืนความสุขสู่ประชาชน"  ซึ่งจัดขึ้นที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ.2557 ครับ 

Write comment (0 Comments)

รางวัลผลงานนวัตกรรม ปี 2556

ผลการคัดเลือกผลงานนวัตกรรมการบริหารการจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์

ดีเด่นระดับประเทศ  ประจำปี  2556

รางวัลผลงานนวัตกรรมการบริหารจัดการ  ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

" การบริการทางการเงินระบบ Online ผ่าน ATM "

ชนะเลิศ  อันดับ 1  ระดับประเทศ 

 

Write comment (0 Comments)

สอ.ครูนครพนม มาศึกษาดูงาน

DSC 4595-(Copy)

          เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 สหกรณ์ของเราได้รับเกียรติจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครพนม จำกัด เข้ามาศึกษาดูงานสหกรณ์ของเราครับ ทั้งในเรื่องการบริหาร ระบบต่างๆในสหกรณ์ของเราครับ

Write comment (0 Comments)

สอ.ครูกำแพงเพชร มาศึกษาดูงาน

DSC 6164(Copy)

         เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 สหกรณ์ของเราได้รับเกียรติจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร จำกัด เข้ามาศึกษาดูงานสหกรณ์ของเราครับ ทั้งใน   เรื่องการบริหารระบบต่างๆ  ในสหกรณ์ของเราครับ

 

Write comment (0 Comments)